Bolsas Axencia de Turismo de Galicia 2018/2019

RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2018 pola que se regulan as bases para a concesión de bolsas de formación práctica en diversas áreas durante os anos 2018 e 2019, e se procede á súa convocatoria.

LINK DOGA